सुमधुर हनी

Loading

WhatsApp
Facebook

About Us

Welcome to सुमधुर हनी
Welcome to सुमधुर हनी
ब्रँडेड हनी मार्केटमधील सर्वात मोठा प्लेयर म्हणून, सुमधुर हनी कडे विस्तृत प्रमाणात स्प्रेड सोर्सिंग आणि कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपाय आहेत. आम्ही शास्त्रोक्त पद्धतीने हनीचे लाकडाने डिझाइन केलेल्या पेटीमध्ये जतन करतो त्याला honey beehives म्हणतात. ही पेटी (beehives) मधमाशांच्या नैसर्गिक निवासस्थानाप्रमाणे डिझाइन केली आहेत.

Nature of Business

Natural Pure Honey

Year of Establishment

2021

PRODUCT & SERVICES

order our product and services on your whatsapp, click on buy on whatsapp button.

SUMDHUR HUNNY

Videos

Payment

Please Login or Register